Trang chủ » Liên hệ »

Company:
CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA TÂN HIỆP LỢI
Head Office:  4343 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM
Phone:  37.545.213 - 37.545.214 - 37.545.215 - 37.545.216 - 37.545.217
Fax:  37.545.195
Website: http://www.tanhieploi.com.vn
Mail: thl@tanhieploi.com.vn

  Gửi email liên hệ
Họ tên: *
Địa chỉ:
Email: *
Điện thoại:
Chi tiết: *
(*) bắt buộc phải điền

VISITED: 25434